Årsmöte

Ålands djurskyddsförening håller tisdagen den 29.3 kl. 18.00 stadgeenligt årsmöte.
Plats: Idrottsgårdens konferensrum