Årsmötesprotokoll

Protokoll från senast årsmötet 17 juni 2020 finns här.