Under våren genomförde Ålands djurskyddsförening en kastreringskampanj  för kattor, totalt 105 kattor kastrerades.