Adoption

Beslutet att adoptera ett djur ska få ta tid och göras med omsorg. Det är inte alltid man vet djurets bakgrund och vad djuret har i bagaget. Det finns även flera fördelar med att adoptera.

  • Djuret har utvecklat sin personlighet färdigt
  • Kännedom om utvecklade beteenden finns
  • Bebistiden är över då djur ofta tuggar sönder och är överallt och ingenstansFrån Ålands Djurskyddsförening kan man adoptera direkt från föreningen eller från djurets nuvarande familjer.

Vill du omplacera ditt djur?

Ibland sker oväntade saker i livet och man hamnar i läget att man måste omplacera sin familjemedlem. Då kan du höra av dig till oss.
Vi har två alternativ gällande omplacering:

Alternativ 1

Vi hjälper dig med annonsering med ditt djur. Intresserade hör då av sig direkt till dig och du tar själv emot intresserade i ditt eget hem och får själv välja vem djuret ska flytta till.

 

Alternativ 2

Andra alternativet är att du skriver över djuret till Ålands Djurskyddsförening och ditt djur får bo i ett jourhem fram tills att djuret hittar en familj.
Är du osäker på vilket alternativ som är det bästa för dig och ditt djur är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig att bolla dina funderingar och tankar.