Foto: Anders Ahlström

Ålands djurskyddsförening r.f. grundades år 1990 och har FO-nummer 2796400-2.
Styrelsen leder föreningens arbete och väljs på årsmötet.
Protokoll från årsmöten finns också på hemsidan.
Föreningen har bytt kontonummer, vårt nya kontonummer är:
IBAN: FI54 6601 0001 0236 96
BIC: AABAFI22

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss på medlem@djurskydd.ax så hjälper vi dig bli medlem i föreningen. I meddelandet anger du namn, adress och födelseår på dem som anmäls som medlemmar.
Årsavgiften för medlemskap är 9 euro för vuxen och 2 euro för barn.
Obs! Föreningen har bytt kontonummer, kontrollera att du betalar till:
FI54 6601 0001 0236 96

Verksamhet

Ålands djurskyddsförening är en ideell förening och ansöker om bidrag från Mariehamns stad samt Paf. Övriga intäkter kommer från sponsorer, medlemsavgifter, sparbösseinsamlingar samt bidrag från privatpersoner. Pengarna som föreningen får ta emot går åt till att hjälpa djur på olika sätt.

Föreningen arbetar numera mycket mer förebyggande än vad vi tidigare gjort. Genom årliga kastreringskampanjer där föreningen täcker upp 25% av kostnaden för varje enskild katt förhindrar vi väldigt många oönskade kattungar. Under 2017 hjälpte föreningen till att betala för 266 kattkastreringar. Utöver kastreringskampanjer så hjälper föreningen till att ta hand om djur som har ett hem men där ägaren av någon orsak har en trängd ekonomisk situation (långtidssjukskrivna, personer med psykisk ohälsa, missbruk, etc) som egentligen inte ger utrymme för kostnaden av ett djur. De flesta människor som har djur så har dem för att de mår bra av att ha djur i sin närhet, på detta sätt kan vi hjälpa till att personer får hjälp med sitt mående på en liten (eller för många, stor) front. Genom att vi bidrar med mat, kastrerings- och övriga veterinärkostnader till dessa människor så förhindrar vi att dessa djur lämnas vind för våg.

Tack vare att Katthjälpen tagit över arbetet på fältet och att Maries djurhem finns som tar hand om upphittade kattor kan vi i djurskyddsföreningen fokusera på det förebyggande arbetet. Vid vissa tillfällen, då vi har plats hos jourhem, tar vi även emot hemlösa kattungar. Katternas situation på Åland idag är ingenting att skryta med, men situationen ser ändå ljusare ut än för 10-15 år sedan då det endast var djurskyddsföreningen som arbetade med detta, på alla tre fronter.