Adoptera från familj

Ålands djurskyddsförening rf. hjälper även privatpersoner/familjer att omplacera sina djur som de, av någon orsak, inte längre kan ta hand om. Föreningen fungerar som en kanal mellan säljare och köpare och har INGET ansvar när det gäller djurets hälsa, betalningar och dylikt. Vid adoption från familj är det viktigt att säljare och köpare har en öppen dialog angående djurets hälsa och behov.

Adoptera djur från familj.