Styrelsen för Ålands Djurskyddsförening r.f. 2021

Patricia Heikfolk, ordförande
Tiia Gulbrandsen, viceordförande
Anders Ahlström, kassör
Amanda Eriksson, sekreterare
Catherine Lindholm
Chris Marins
Rebecca Nordenström
Amanda Eriksson
Ann Fransberg-Höglander

Samtliga styrelsemedlemmar har egen e-postadress och nås på förnamn@djurskydd.ax