Styrelsen för Ålands Djurskyddsförening r.f. 2020

Patricia Heikfolk, ordförande
Johanna Hamnström, viceordförande
Tiia Gulbrandsen, sekreterare
Petra Lundén
Maria Gustafsson
Susann Lindholm
Carita Facius