I onsdags var en vår representant Nadja Lindqvist inbjuden till att representera djurskyddsföreningen i djurskyddsdebatten som Hållbart Initiativ arrangerat. Från föreningens sida berättade man om föreningens arbete i att sponsra kastreringskampanjer, i att utbilda människor om djurvälfärd och att hjälpa människor med ekonomiska svårigheter med diverse djurrelaterade kostnader. Djurskyddsföreningen lyfte vikten av att djurskydd inte ska ha politisk färg utan baseras på forskning om djurs välfärd och välbefinnande. Vi fick även möjlighet att berätta om våra ambitioner att driva ett djurhem i föreningens regi och varför det är något som behövs på Åland. Vi fann det intressant att höra politikernas åsikter i de olika frågorna gällande djurskydd och hoppas på ett vidare engagemang från alla politiker att förbättra djurvälfärden på Åland.