Föreläsningen om tvångsmässigt djursamlande som blev inställd i våras är nu på gång!! 🤩
Denna gång är det som ett webinar!
Therese Lilliesköld tillsammans med sin kollega Carin Holmberg håller ett webinar från svenska djurskyddet.
Info:
Tvångsmässigt djursamlande är idag en psykiatrisk diagnos och ett stort djurskyddsproblem då det rör många. När myndigheterna ingriper leder det ofta till att djuren avlivas på grund av sjukdom och/eller skygghet. Djurförbud för en djursamlare leder sällan till något eftersom samlaren oftast saknar sjukdomsinsikt och omedelbart skaffar nya djur.
Therese Lilliesköld kommer under föreläsningen att berätta om resultaten från den studie och sammanställning hon har gjort på temat under 2021. Förekomst, hur det yttrar sig, orsaker och förslag på lösningar. Hon kommer här även att prata om hur djursamlandet på olika sätt kommer in i det arbete som en djurskyddsorganisation gör.
Förutom sitt yrke inom antrozoologi, det vill säga forskning inom relationen mellan människa och djur, arbetar Therese Lilliesköld deltid på Djurskyddet Sverige med att utveckla REDE.
Du anmäler dig till tillfället som hålls via Microsoft Teams genom att klicka på länken nedan.
Tillfället är gratis!